Dodací a platební podmínky

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (=návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Kupní smlouva vzniká dodáním objednaného zboží.

nábytek boskovice

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení objednávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat do 5-ti pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Dodací doba závisí především na dostupnosti zboží. U aktuálně dostupného zboží se zpravidla zobrazuje SKLADEM, vzhledem k neustálému pohybu zboží se může stát, že některá položka se v okamžiku objednávky zobrazuje jako aktuálně dostupná, ale v okamžiku, kdy dojde Vaše objednávka na řadu, může být již zboží prodáno, proto prosíme o toleranci z Vaší strany.


PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednané zboží se vyzvedává osobně na adrese firmy uvedené v objednávce. Zboží, které umožňuje svou povahou a hmotností provést doručení spediční firmou, se kalkulace dopravy provádí zvlášť a dodatečně dle platných ceníků spedice.


Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.
“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1 Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

DODÁVKA ZBOŽÍ

 • prodávající bude informovat kupujícího o dodávce zboží telefonicky, emailem, faxem před dodáním zboží
 • kupující je povinen zajistit si dostatečný počet osob na složení objednaného zboží, zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit odpovědné osobě (řidič). Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad
 • kupující je povinen dodané zboží bezodkladu prohlédnout a v případě nekompletnosti zboží nahlásit do 5 pracovních dnů ode dne doručení. Pozdější reklamace nebudou vyřízeny
 • nebude-li kupující schopen dané zboží převzít ve stanoveném termínu, musí neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však do 24 h po sdělení termínu dodávky (z důvodu plánování tras, vytíženosti auta apod)
 • odmítne-li kupující převzít zboží při dodávce, nebude-li k zastižení na kontaktní adrese bude prodávající požadovat náklady spojené s dodáním zboží

 • DOPLŇKOVÁ USTANOVENÍ - VÝNOSNÉ

 • zboží je doručeno před dům kupujícího s ohledem na dostupnosti vozu. Řidič zpravidla jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domech či patrech. Naše firma je schopna zajistit připadnou vynášku zboží s ohledem na vytíženost kapacit
 • po obdržení objednávky, vyrozumí prodávající kupujícího o předběžné kalkulaci. Cena vynášky je 50 - 100 Kč / kus / osoba a patro , 50 - 100 Kč / kus donášky k domu. Výnosné se vztahuje pouze na okres Blansko!!! Mimo okres tuto službu náš dopravce neposkytuje.
 • služba vynášky je doplňková, prodávající si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout z časových nebo kapacitních důvodů
 • platba vynášky lze pouze hotovostním stykem
 • objednávka vynášky je závazná, bude-li tato služba odmítnuta při dovozu zboží, bude prodávající požadovat po kupujícím náklady spojené s odmítnutím
 • zájem o vynášku je třeba uvést v poznámce při objednání zboží

 • DOPLŇKOVÁ USTANOVENÍ - MONTÁŽ

 • Jelikož dodáváme 99% zboží v demontovaném stavu, nabízí naše firma službu montáž nábytku. Tuto službu rádi využívají především senioři, maminky na mateřských dovolených nebo lidé časově zaneprázdnění či málo zruční. Montáže provádí odborní pracovníci, tuto službu provádíme pouze v okrese Blansko.
 • po obdržení objednávky, vyrozumí prodávající kupujícího o předběžné kalkulaci montáže. Cena montáže je závislá od složitosti jednotlivých produktů a cenově vychází od 200,- Kč / kus až po 40 % ceny objednaného zboží
 • zájem o montáž je třeba uvést v poznámce při objednání zboží

 • DOPRAVA

 • Doprava námi nabízených výrobků není zakalkulována v ceně výrobku. Cena za dopravu je 410,–Kč bez DPH . Objednávka v hodnotě vyšší jak 10.000,–Kč vč. DPH bude doručena ZDARMA !
 • Při osobním odběru na prodejně získáte navíc SLEVU 3% na objednávané zboží.

 • TYP PLATBY

  Další 5% SLEVU můžete získat za typ platby předem. O vše se postará a navede objednávkový systém po vložení zboží ko košíku. V případě platby převodem začíná běžet termín dodání, který je uveden u Vámi objednaného zboží až příjetím platby na náš účet. O přijetí platby Vás e-mailem informujeme.

  *: s DPH, plus dopravné