Podmínky vrácení peněz

PODMÍNKY VRÁCENÍ PENĚZ


V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Podmínky vrácení zboží se řídí platnou legislativou ČR.

Zboží nesmí být poškozené a musí být zabalené v původním obalu a musí být zasláno doporučeně, nikoli dobírkou. Při splnění těchto podmínek bude kupujícímu vrácena finanční částka do cca 10 dnů od obdržení vráceného zboží. Vrací se částka za zboží, nikoli poštovné. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

nábytek boskovice

REKLAMACE


Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.

Prodávající vystaví reklamační list, který musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Poškozené zboží bude přijato pouze v případě, že na to prodávající bude předem upozorněn.

Zboží musí být dodáno k reklamaci doporučeně, nikoli dobírkou.

*: s DPH, plus dopravné